+


Bookmark and Share

Omdömen

"Fritid, idrott och hälsa är tre begrepp som i mångt och mycket hör samman. ... I denna bok söker författaren... skapa en helhet av de tre begreppen - något som han lyckas väl med. ... Bilder, figurer, ordförklaringar förhöjer läsvärdet ytterligare."

(Anders Östnäs i Bibliotekstjänsts anmälan, häfte 12-2011)

 Artikelnummer:
73-5

Direktlänk:
Högerklicka och kopiera adressen

Dokument:
filProvkapitel 6
filInnehållsförteckning mm
filArtikel om vår tidsanvädning ur "Fritid&Park" nr 6/11

Fritid, idrott, folkhälsa,

Pris: 
Lagerstatus:
Antal 

Produktbeskrivning:
Boken är ett försök att knyta samman de tre områdena – fritid, idrott och hälsa – till en helhet. Den är inspirerad av en ny kurs inom Barn- och fritidsprogrammet i den nya gymnasieskolan, som har fått rubriken ”Fritids- och idrottskunskap”, och den ska också behandla folkhälsoperspektiven. Det är en fruktbar ansats, då mycket av vår hälsoförkovran sker på fritiden och ofta inom idrottsrörelsens ram.
Boken inleds med en ordentlig genomlysning av fritidens framväxt och etablering. Folkrörelsernas och kommunernas roll speglas, liksom statens vilja att ordna tillvaron för sina medborgare, när ”det starka samhället” växer fram. Idrottsrörelsens utbredning i det moderna samhället har sin givna plats. Folkhälsoarbetets historiska bakgrund behandlas för att ge en relief till det folkhälsoarbete som äger rum i de lokala och regionala sammanhangen idag. Boken innehåller också en aktuell sammanställning av vad vi gör med vår tid – särskilt på den fria tiden och skissar en modell för att förklara hur fritidsvanor skapas. I slutkapitlet behandlas samhällets mål med fritids-, kultur-, idrotts- och folkhälsopolitiken.
Författaren har följt fritids- och kultursektorns utveckling på nära håll sedan det sena 1960-talet och har skrivit ett antal böcker inom ämnesområdena.

176 sidor i fyrfärg med mjuk pärm, 17 x 24 cm, väl illustrerad. Ordförklaringar underlättar läsandet.
Varukorg Varukorgen till kassan Till Kassan


Drift & produktion:
Wikinggruppen
start